"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z zakresem tematycznym: Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych.
Ogłoszenie naboru wniosków oznacza również rozpoczęcie świadczenia przez pracowników biura LGD bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy planowanych do złożenia w ramach ogłoszonego naboru. Zasady korzystania z doradztwa w biurze LGD  dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce DORADZTWO I DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym ogłoszenie naboru wraz z załącznikami, dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW/ OGŁOSZENIA NABORÓW/ 2023 ROK/ OGŁOSZENIE NR 32/2023 - zobacz

Obszar realizacji LSR