"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 ogłasza wyniki decyzji Rady dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z zakresem tematycznym: Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją  i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników decyzji Rady LGD Gościnna Wielkopolska, w tym listy operacji zgodnych z LSR i operacji wybranych, dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW/ WYNIKI  NABORÓW/ 2023 ROK/ WYNIKI NR 32/2023 - zobacz

Obszar realizacji LSR