"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Adres
ul. Powstańców Wlkp. 43
63-830 Pępowo
Telefon
65 573 63 00
kom. 607 879 665
Email
biuro@wielkopolskagoscinna.pl

Godziny pracy
Pon - Pt : 7.00 do 15.00

Biuro LGD Gościnna Wielkopolska znajduje się na piętrze budynku. Pomieszczenia są oznakowane tabliczkami.

Obszar realizacji LSR