"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Strefa promocji

A+
A+
A+

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska promowała się podczas Gremium Ekspertów Turstyki, które zorganizowane zostało w hotelu Novotel Poznań Centrum.
LGD Gościnna Wielkopolska uczestniczyła w przygotowaniu Wielkopolskiego Wieczoru Regionalnego.

Zapraszamy do lektury podziękowania od Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej!

Obszar realizacji LSR