"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Strefa promocji

A+
A+
A+

Dobrym przykładem wykorzystania internetu na potrzeby mieszkańców wiejskiego środowiska jest prowadzony od 2013 roku przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z LGD Gościnna Wielkopolska portal NaszaWioska.pl

Zapraszamy do lektury!

Obszar realizacji LSR