"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Harmonogram realizacji Planu komunikacji - 2016 rok

Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2016 rok zawiera terminy i opis działań komunikacyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w 2016 roku.
                        
Harmonogram realizacji Planu komunikacji - 2016 rok

Obszar realizacji LSR