"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ankieta monitorująca

Każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska powinien złożyć w LGD ankietę monitorującą z realizacji operacji. Beneficjent powinien pobrać odpowiednią ankietę i wypełnioną przekazać do biura LGD Gościnna Wielkopolska.

Ankieta dla beneficjenta_podejmowanie/ rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta dla beneficjenta_stawy_rowy_nasadzenia
Ankieta dla beneficjenta_instalacje OZE
Ankieta dla beneficjenta_ programy edukacyjne_szkolenia
Obszar realizacji LSR