"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Gościnna Wielkopolska stanowi załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, tzw. Umowy ramowej.
Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska rozpoczęła nabory wniosków w II połowie 2016 roku i systematycznie realizuje zaplanowany harmonogram naborów wniosków.

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków

Obszar realizacji LSR