"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:                    
Marian Poślednik  - Prezes Zarządu    
Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu                     
Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:                    
Andrzej Przybyła – Przewodniczący                     
Ireneusz Mikołajewski - Członek                     
Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego)  oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.
Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:
 1.  Gmina Kościan
 2.  Gmina Dolsk
 3.  Gmina Jutrosin
 4.  Gmina Krobia
 5.  Gmina Krzywiń
 6.  Gmina Miejska Górka
 7.  Gmina Pępowo
 8.  Gmina Piaski
 9.  Gmina Pakosław
10.  Gmina Gostyń
11.  Gmina Rawicz
12.  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
13.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
14.  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
15.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
16.  SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
17.  CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
18.  Wiesława Nowakowska Piekarnia
19.  E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
20.  Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
21. Zakład Architektury Zieleni OGRODY BUGAŁA - Piotr Bugała
22. PLEWKAINSTAL SPÓŁKA JAWNA
23. Jerzy Gałęzewski PHU PROMOTOR
24. PASIEKA SMAKULSKICH Sp. z o.o.
25. "SMAKI HUBERTA" Hubert Turbański
26. USŁUGI GASTRONOMICZNE MACIEJ JASKULSKI
27. Michał Hoffmann Pracownia ANTULA
28.  Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
29.  „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
30.  Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
31.  Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
32.  Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
33.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
34.  Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
35.  Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
36.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
37.  Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
38.  Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
39.  Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
40.  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
41.  Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
42.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
43.  Henryk Bartoszewski
44.  Paweł Buksalewicz
45.  Karol Skrzypczak
46.  Zbigniew Koszarek
47.  Marian Poślednik
48.  Jerzy Ptak
49.  Krzysztof Fekecz
50.  Adam Sarbinowski
51.  Ireneusz Mikołajewski
52.  Anna Franciszka Hejducka
53.  Piotr Chlebowski
54.  Barbara Gościniak
55.  Artur Jarus
56.  Grażyna Kuźmińska
57.  Emilia Kuźnia
58.  Roman Podgórski
59.  Zdzisław Gidaszewski
60.  Piotr Poprawa
61.  Alicja Buksalewicz
62.  Mirosław Stachowiak
63.  Jan Markowski
64.  Roman Majorczyk
65.  Dorota Lew - Pilarska
66.  Krzysztof Kujawa
67.  Alicja Marciniak
68.  Beata Walkowiak
69.  Barbara Kapała
70.  Renata Jankowiak
71.  Rafał Duda
72.  Marek Korneliusz Hałas
73.  Małgorzata Szuba

Obszar realizacji LSR