"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Plan komunikacji ze społecznością lokalną na lata 2016 - 2024

Plan komunikacji realizuje cele, które wpisują się w cztery kluczowe poziomy partycypacji społecznej, tzn. informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i współdziałanie.
Cele główne Planu komunikacji to:
1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR
2. Promocja realizacji LSR i dobrych praktyk realizacji LSR
3. Zwiększenie zaangażowanie mieszkańców w działalność LGD.

Aktualny Plan komunikacji na lata 2016-2024

Obszar realizacji LSR