"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Statut i przystąpienie

Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie uchwalany i zmieniany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Aktualny Statut (tekst jednolity) został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25.09. 2015 r.

Obszar realizacji LSR