"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wyniki nr 1, 2 i 3/2017

Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje, że w ramach:
1) Ogłoszenia naboru nr 1/2017 wpłynął jeden wniosek, który został wycofany pismem z dnia 30.01.2017 r.
2) Ogłoszenia naboru nr 2/2017 nie wpłynął żaden wniosek.
3) Ogłoszenia naboru nr 3/2017 nie wpłynął żaden wniosek.

Data publikacji wyników: 31 stycznia 2017 r.

Obszar realizacji LSR