"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wyniki nr 11/2017

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza wyniki decyzji Rady dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych
dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia


Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, na którym Rada dokonała oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonych w ramach Ogłoszenia naboru nr 11/2017.
Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska przyczyniają się do osiągnięcia:
Celu ogólnego 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Celu szczegółowego 2.3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie tradycyjnej żywności, przetwarzania lokalnych produktów i organizacji rynków ich zbytu
Przedsięwzięcia 2.3.1. Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia
Załączniki:
1) Lista operacji zgodnych z LSR - pobierz                                                             
2) Lista operacji zgodnych z LSR - wersja do druku
3) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - pobierz
4) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - wersja do druku
5) Protokół z posiedzenia Rady - pobierz   
6) Lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu Rady - pobierz

Data publikacji wyników: 30 czerwca 2017 r.


Obszar realizacji LSR